No.39 Qiansheng Road
Dianshan Lake Town
Kunshan 215345
Jiangsu province
CHINA

Contact: Leann
Tel:
Fax:
Mobile: +86 138 613 34938
Email: sales@flexiteekasiapacific.com